Dane Kontaktowe :
ul. Targowa 9
66-400, Gorzów Wielkopolski
NIP: 5971700145
REGON: 320620083

Wystawy

W dniach 26-27 września 2015r. w siedzibie Klubu GK w Renicach odbyła się wystawa gołębi młodych w rasach: ras  mewka polska, krótkodzioby polski oraz maściuch polski. Wystawa została zorganizowana przy współudziale Kolegium Sędziów PZHGRiDI. W drugim dniu wystawy odbyło się szkolenie w rasie maściuch polski. Na wystawie gołębie pokazało 20 hodowców, a w całej imprezie udział wzięło liczne grono hodowców i miłośników tych ras oraz grupa sędziów PZHGRiDI.  Szczególnie na uwagę zasługuje ciekawa forma oceny gołębi w rasie maściuch polski. Oceny tej dokonało niezależnie kilku sędziów,  a następnie dwuosobowa komisja w składzie E.Gerszyn oraz J.Szawiel podsumowała te wyniki. Szczegółowe oceny gołębi znajdują się w zakładkach poszczególnych klubów.