Dane Kontaktowe :
ul. Targowa 9
66-400, Gorzów Wielkopolski
NIP: 5971700145
REGON: 320620083

KLUB HODOWCÓW POLSKI DŁUGODZIOBY LOTNY

LOGO4

Zarząd Klubu :

Przewodniczący : Bronisław Rubaszewski tel.: 606991729

Zastępca : Bogdan Szmidt tel.: 512522415

Skarbnik : Jerzy Kawczyński tel.: 663068404

Członek : Zbigniew Sywak tel.: 514828244

 

Członkowie Klubu : Przynależność związkowa Ilość par hodowlanych
Bronisław Rubaszewski Gorzów   Wlkp. 20 srebrniaków , 5 perłowych
Bogdan Szmidt Koszalin
Jerzy Kawczyński Szczecin 15 srebrniaków, 10 sroka, 6 pasiak
Zbigniew Sywak Gorzów   Wlkp.
Marek Szczerbiński Gorzów   Wlkp. 10 srebrniaków
Andrzej Dykiert Gorzów   Wlkp. 20 srebrniaków, 10 perłowych
Janusz Budynek Gorzów   Wlkp. 8 srebrniaków
Ryszard Bochna Szczecin 20 srebrniaków, 20 perłowych
Zbigniew Budynek Gorzów   Wlkp. 20 srebrniaków
Robert Kluzik niezrzeszony 4 srebrniaków, 3 perłowych
Zygmunt Rzeczycki Gorzów   Wlkp. 10 srerniaków, 4 perłowych

MAPA RENICE

 Zaproszenie

Klub Hodowców Gołębi Polski Długodzioby Lotny Renice zaprasza hodowców, sędziów oraz
wszystkich zainteresowanych rasą na przegląd gołębi młodych w dniu 29.10.2016r. w
Zajeździe Wiking – Renice 35, 74-300 Myślibórz.
W ramach spotkania zorganizowane jest szkolenie. W czasie przeglądu zostaną wyłonieni
zwycięzcy w poszczególnych kolorach. Ponadto wyróżnione będą najlepsze egzemplarze.
Gołębie zgłosić należy do 20.10.2016r. telefonicznie do Jerzego Kawczyńskiego nr tel.
663068404

IV WYSTAWA KLUBOWA PDL RENICE

Klub Hodowców Gołębi Polski Długodzioby Lotny Renice organizuje IV Klubową Wystawę,
która odbędzie się w dniach 10-11.12.2016r. przy Krajowej Wystawie gołębi Młodych w
Gdańsku
Gołębie zgłosić należy do 2.11.2016r. na zgłoszeniu obowiązującym podczas Wystawy
Krajowej do Bronisława Rubaszewskiego 606991729

SZKOLENIE POLSKI DŁUGODZIOBY LOTNY RENICE 2015

W dniu 3 października 2015r. w Renicach w zajeździe Wiking, odbyło się szkolenie i pokaz gołębi grupy PDL. Organizatorem był Klub Hodowców Gołębi PDL w Renicach, działający przy Gorzowskim Stowarzyszeniu i Kolegium Sędziów Polskiego Związku.

Spotkanie otworzył Prezes Klubu PDL kol. Bronisław Rubaszewski, który powitał kolegów sędziów, asystentów, hodowców oraz zaproszonych gości. W śród zaproszonych gości obecni byli : Prezes Polskiego Związku Jan Pajka, V-ce Prezes Gotfryd Kuryło i Skarbnik Stanisław Wójcik. Szkolenie z ramienia Kolegium Sędziów poprowadził sam Prezes kol. Jan Pajka zwracając szczególną uwagę na ocenę gołębi PDL, wyszczególniając posiadane wady w szczególności ich figurę i postawę. Zwrócono także uwagę na instrukcję oceny gołębi w rasie PDL.

W czasie szkolenia, wybrana grupa sędziów dokonała oceny gołębi biorących udział w pokazie. Pokazano w grupie młodych gołębi PDL – 150 sztuk w tym:

- 110 sztuk PDL Srebrniak, 15 sztuk Pasiak Srebrzysty, 10 sztuk Perłowy, 6 sztuk Murzyn Pol. i 6 sztuk Sroka Łowicka. Sędziowie z pośród wszystkich gołębi wybrali do oceny najlepsze egzemplarze w ilości 13 sztuk gołębi PDL Srebrniak i dokonali ich oceny zgodnie z omawianą instrukcją na szkoleniu. Następnie szkolący się z pośród siebie wybrali 3 osobową komisję składającą się z hodowców, kol. Roman Chojnicki, kol. Zygmunt Rzeczycki i kol. Ryszard Miklas. Komisja ta dokonała niezależnej oceny wcześniej wybranych 13 egzemplarzy i ocenionych przez sędziów. Następnie oceny zostały porównane i skonfrontowane na linii sędziowie – hodowcy. Między ocenami poszczególnych egzemplarzy gołębi stwierdzono minimalne różnice do 1-2 punktów. Przy wyborze 5 najlepszych gołębi jak zwykle w tej rasie gołębi bywa przy konfrontacji doszło do burzliwej wymiany zdań między członkami poszczególnych komisji, które zakończyło się konsensusem stron.

Ogólnie wszyscy uczestnicy szkolenia stwierdzili, że przegląd gołębi w okresie pierzenia wypadł pomyślnie dla hodowców, którzy zaprezentowali wysoki poziom swoich hodowli.

 

W Y N I K I :

Zwycięzcą pokazu w rasie PDL gołębi młodych został gołąb

PDL Srebrniak – 94 pkt. należący do kol. Marka Szczerbińskiego.

2 – miejsce PDL Srebrniak – 93 pkt. kol. Krzysztof Wieliczko

3 – miejsce PDL Srebrniak – 93 pkt. kol. Zbigniew Sywak

4 – miejsce   PDL Srebrniak – 93 pkt. kol. Roman Chojnicki

5 – miejsce PDL Srebrniak – 92 pkt. kol. Robert Zieliński

 

Wyróżnienia PDL Srebrniak –            kol. Grzegorz Sut

kol. Jerzy Kawczyński

kol. Krzysztof Wieliczko

kol. Andrzej Dolata

 

WYRÓŻNIENIA :

 

- PDL Jarzębiak – kol. Marek Szczerbiński.

- PDL Perłowy   – kol. Ryszard Miklas.

- PDL Perłowy Biały – kol. Wiesław Gołębiewski.

- PDL Murzyn Polski – kol. Ryszard Miklas.

- PDL Sroka Łowicka – kol. Jerzy Kawczyński.

 

 

 

Osiągnięcia hodowców na I klubowej wystawie PDL w Gorzowie Wlkp. 2013r.

Sędzia : Bogdan Szmidt

1. Zbigniew Budynek 372 pkt
2. Bronisław Rubaszewski 370 pkt
3. Zbigniew Ulanowski 369 pkt
4. Waldemar Żbikowski 368 pkt
5. Marek Szczerbiński 367 pkt
6. Zygmunt Rzeczycki 367 pkt
7. Jerzy Kawczyński 367 pkt
8. Wacek Bochenek 365 pkt
9. Zbigniew Piróg 357 pkt

 

Katalog z wystawy I klubowej wystawie PDL w Gorzowie Wlkp. 2013r.


Polski długodzioby lotny – Srebniak

 

Sędzia : Bogdan Szmidt

LP. Nazwisko i Imię Barwa  PKT.
1 Bochenek Wacław srebrny 91
2 Bochenek Wacław srebrny 91
3 Bochenek Wacław srebrny 92
4 Bochenek Wacław srebrny 91
5 Żbikowski Waldemar srebrny BO
6 Żbikowski Waldemar srebrny 91
7 Żbikowski Waldemar srebrny 92
8 Żbikowski Waldemar srebrny 93
9 Żbikowski Waldemar srebrny 89
10 Żbikowski Waldemar srebrny 92
11 Szczerbiński Marek srebrny 94
12 Szczerbiński Marek srebrny 91
13 Szczerbiński Marek srebrny 92
14 Szczerbiński Marek srebrny 90
15 Budynek Zbigniew srebrny 91
16 Budynek Zbigniew srebrny 92
17 Budynek Zbigniew srebrny 94
18 Budynek Zbigniew srebrny 93
19 Budynek Zbigniew srebrny 93
20 Budynek Janusz srebrny BRAK
21 Budynek Janusz srebrny BRAK
22 Budynek Janusz srebrny BRAK
23 Budynek Janusz srebrny BRAK
24 Budynek Janusz srebrny BRAK
25 Budynek Janusz srebrny BRAK
26 Rzeczycki Zygmunt srebrny 90
27 Rzeczycki Zygmunt srebrny 92
28 Rzeczycki Zygmunt srebrny 92
29 Rzeczycki Zygmunt srebrny 89
30 Rzeczycki Zygmunt srebrny 93
31 Rzeczycki Zygmunt srebrny BO
32 Kawczyński Jerzy srebrny 89
33 Kawczyński Jerzy srebrny 90
34 Kawczyński Jerzy srebrny 92
35 Kawczyński Jerzy srebrny 92
36 Kawczyński Jerzy srebrny 92
37 Kawczyński Jerzy srebrny 91
38 Rubaszewski Bronisław srebrny 92
39 Rubaszewski Bronisław srebrny 92
40 Rubaszewski Bronisław srebrny 92
41 Rubaszewski Bronisław srebrny 91
42 Rubaszewski Bronisław srebrny 92
43 Rubaszewski Bronisław srebrny 94
44 Ulanowski Zbigniew srebrny 91
45 Ulanowski Zbigniew srebrny 93
46 Ulanowski Zbigniew srebrny 92
47 Ulanowski Zbigniew srebrny 91
48 Ulanowski Zbigniew srebrny 93
49 Ulanowski Zbigniew srebrny 88
50 Piróg Zbigniew srebrny 89
51 Piróg Zbigniew srebrny 89
52 Piróg Zbigniew srebrny 89
53 Piróg Zbigniew srebrny 90
54 Piróg Zbigniew srebrny 89
I Budynek Zbigniew 372 pkt.
II RubaszewskiBronisław 370 pkt.
III Ulanowski Zbigniew 369 pkt.

 

Polski długodzioby lotny – Pasiak Srebrzysty

Sędzia : Bogdan Szmidt

 LP. Nazwisko i Imię Barwa  PKT.
55 Mikołajczyk Andrzej szaroloty BRAK
56 Mikołajczyk Andrzej szaroloty BRAK
57 Mikołajczyk Andrzej szaroloty BRAK
58 Mikołajczyk Andrzej szaroloty BRAK
59 Kukuła Roman szaroloty 93
60 Kukuła Roman szaroloty 92
61 Kukuła Roman szaroloty 91
62 Kukuła Roman szaroloty BRAK
63 Rembas Zbigniew srebrzysty 91
64 Rembas Zbigniew srebrzysty 92
65 Rembas Zbigniew srebrzysty 92
66 Rembas Zbigniew srebrzysty 94
67 Rembas Zbigniew jarzębiaty 92
68 Rembas Zbigniew jarzębiaty 93
69 Rembas Zbigniew jarzębiaty 92
70 Rembas Zbigniew jarzębiaty 92
71 Szczerbiński Marek jarzębiaty 89
72 Szczerbiński Marek jarzębiaty 92
73 Szczerbiński Marek jarzębiaty 91
74 Szczerbiński Marek jarzębiaty 92
I Rembas Zbigniew 371 pkt.
II Szcerbiński Marek 364 pkt.

 

Polski długodzioby lotny – Perłowy

Sędzia : Bogdan Szmidt

 LP. Nazwisko i Imię Barwa  PKT.
75 Żbikowski Waldemar perłowy 89
76 Żbikowski Waldemar perłowy 90
77 Żbikowski Waldemar perłowy 90
78 Żbikowski Waldemar perłowy 92
79 Żbikowski Waldemar perłowy 91
80 Żbikowski Waldemar perłowy 92
81 Kukuła Roman perłowy BRAK
82 Kukuła Roman perłowy BRAK
83 Kukuła Roman perłowy BRAK
84 Kukuła Roman perłowy BRAK
85 Kukuła Roman perłowy BRAK
86 Kukuła Roman perłowy BRAK
87 Rubaszewski Bronisław perłowy 92
88 Rubaszewski Bronisław perłowy 91
89 Rubaszewski Bronisław perłowy 91
90 Rubaszewski Bronisław perłowy 91
91 Rzeczycki Zygmunt perłowy 90
92 Rzeczycki Zygmunt perłowy 90
93 Rzeczycki Zygmunt perłowy 91
94 Rzeczycki Zygmunt perłowy 90
I RubaszewskiBronisław 365 pkt.
II Żbikowski Waldemar 365 pkt.
III Rzeczycki Zygmunt   361 pkt.

 

Polskidługodziobylotny – Pasiakperłowy

Sędzia : Bogdan Szmidt

 LP. Nazwisko i Imię Barwa  PKT.
95 Mikołajczyk Andrzej brązowoloty BRAK
96 Mikołajczyk Andrzej brązowoloty BRAK
97 Mikołajczyk Andrzej brązowoloty BRAK
98 Mikołajczyk Andrzej brązowoloty BRAK
99 Kukuła Roman brązowoloty 90
100 Kukuła Roman brązowoloty BO
101 Kukuła Roman brązowoloty BRAK
102 Kukuła Roman brązowoloty BRAK
103 Rembas Zbigniew perłowy 93
104 Rembas Zbigniew perłowy 90
105 Rembas Zbigniew perłowy 92
106 Rembas Zbigniew perłowy 93

Polskidługodziobylotny – Sroka łowicka

Sędzia : Bogdan Szmidt

 LP. Nazwisko i Imię Barwa  PKT.
107 Kawczyński Jerzy czarny 91
108 Kawczyński Jerzy czarny 93
109 Kawczyński Jerzy czarny BO
110 Kawczyński Jerzy czarny 93
111 Kawczyński Jerzy czarny 93
112 Kawczyński Jerzy czarny BO

 

Polskidługodziobylotny – Murzynpolski

Sędzia : Bogdan Szmidt

 LP. Nazwisko i Imię Barwa  PKT.
113 Niklas Ryszard niebieski 93
114 Niklas Ryszard niebieski 93
115 Niklas Ryszard niebieski 94
116 Niklas Ryszard niebieski 91
117 Niklas Ryszard niebieski 90
118 Niklas Ryszard niebieski 91

 

 

W dniu 4.10.2014r w Renicach odbyło spotkanie członków Klubu Hodowców PDL, w którym udział wzięło 12 hodowców. Pokazali oni przeszło 100 gołębi młodych. Wśród wyróżnionych znalazły się :

PDL srebrniak kolegi Zygmunta Rzeczyckiego oraz kolegi Zbigniewa Sywaka

PDL perłowy pasiak kolegi Zbigniewa Rembasa

Murzyn Polski kolegi Ryszarda Niklasa

Poza tym na spotkaniu hodowców, które miało miejsce w sierpniu br. podjęto decyzję o organizacji II klubowej wystawy PDL przy Gorzowskiej wystawie gołębi w dniach 22-23 listopada 2014r.