Dane Kontaktowe :
ul. Targowa 9
66-400, Gorzów Wielkopolski
NIP: 5971700145
REGON: 320620083

KLUB HODOWCÓW POLSKI DŁUGODZIOBY LOTNY

LOGO4

Zarząd Klubu :

Prezes Klubu – Robert Zieliński                   – tel. 505 089 005

V-ce Prezes   -  Bronisław Rubaszewski    - tel. 606 991 729

Sekretarz       -  Jan Ananicz                          -  tel. 509 071 447

Skarbnik        -  Jerzy Kawczyński               -  tel. 663 068 409

Członek         -  Zbigniew Sywak                  -  tel. 514 828 244

 

Członkowie Klubu : Przynależność związkowa Ilość par hodowlanych
Bronisław Rubaszewski Gorzów   Wlkp. 20 srebrniaków , 5 perłowych
Bogdan Szmidt Koszalin
Jerzy Kawczyński Szczecin 15 srebrniaków, 10 sroka, 6 pasiak
Zbigniew Sywak Gorzów   Wlkp.
Marek Szczerbiński Gorzów   Wlkp. 10 srebrniaków
Andrzej Dykiert Gorzów   Wlkp. 20 srebrniaków, 10 perłowych
Janusz Budynek Gorzów   Wlkp. 8 srebrniaków
Ryszard Bochna Szczecin 20 srebrniaków, 20 perłowych
Zbigniew Budynek Gorzów   Wlkp. 20 srebrniaków
Robert Kluzik niezrzeszony 4 srebrniaków, 3 perłowych
Zygmunt Rzeczycki Gorzów   Wlkp. 10 srerniaków, 4 perłowych

 

KOMUNIKAT

W dniach 25-26 listopada 2017 roku odbyła się Krajowa
Wystawa Młodych Gołębi Rasowych Drobiu Ozdobnego i Królików
w Czaplinku w wystawie wzięło udział 204 wystawców krajowych
w tym grupa hodowców reprezentujących Koło PDL Renice.
Wraz z wystawą krajową odbyła się wystawa Klubu PDL Renice.
W wystawie krajowej z dużym sukcesem zaprezentowali się
koledzy z naszego klubu którzy we wszystkich kategoriach
w klasie srebrniaka zajęli bardzo wysokie miejsca.

Poniżej kategorie i miejsca na wystawie krajowej.

 

PDL SREBRNIAKA – WYSTAWA KRAJOWA
1 ZBIGNIEW BUDYNEK I MIEJSCE- MISTRZ POLSKI
2 ———-
3 ROBERT ZIELIŃSKI III MIEJSCE- W-ce MISTRZ POLSKI
4. ZBIGNIEW BUDYNEK I Wyróżniony
5 JAN ANANICZ II Wyróżniony
PDL SRBRNIAK KLASYFIKACJA KLUBOWA
1.ZBIGNIEW BUDYNEK – I Miejsca -Zwycięsca wystawy
2.ROBERT ZIELIŃSKI – II Miejsce
3.ROMAN CHOJNICKI – III Miejsce
4.ZBIGNIEW BUDYNEK – I Wyróżniony
5.JAN ANANICZ – II Wyróżniony
6.ROBERT ZIELIŃSKI -III Wyróżniony

PDL PERŁOWY – WYSTAWA KRAJOWA

1.BRONISŁAW RUBASZEWSKI – I MIEJSCE-MISTRZ POLSKI
2.ZYGMUNT ZARZYCKI – III MIEJSCE W-ceMISTRZ POLSK

PDL PERŁOWY KLASYFIKACJA KLUBOWA
1.BRONISŁĄW RUBASZEWSKI – I Miejsce-Zwycięzca wystawy
2.ZYGMUNT ZARZYCKI – II Miejsce

PDL PASIAK PERŁOWY WYSTAWA KRAJOWA

1.ZBIGNIEW SYWAK I MIEJSCE -MISTRZ POLSKI

PDL PASIAK PERŁOWY KLASYFIKACJA KLUBOWA
1.RĘBAS ZBIBNIEW I Miejsce- Zwycięsca wystwy
2.ZBIGNIEW SYWAK II Miejsce

PDL PASIAK SREBRZYSTY JARZĘBIATY – WYSTAWA KRAJOWA
1.MAREK SZCZERBIŃSKI I MIEJSCE-MISTRZ POLSKI
2.ZBIGNIEW RĘBAS II MIEJSCE W-CE MISTRZ POLSKI
3.ZBIGNIEW SYWAK III MIEJSCE W-CE MISTRZ POLSKI
PDL PASIEK SREBRZYSTY JARZĘBIATY KLASYFIKACJA KLUBOWA
1.MAREK SZCZERBIŃSKI I Miejsce-Zwycięsca wystawy
2.ZBIGNIEW RĘBAS II Miejsce
3.ZBIGNIEW SYWAK III Miejsce

 

SEKRETARZ KLUBU
Jan Ananicz

 

                                                             KOMUNIKAT

 W dniu 12.08.2017 odbył się przegląd gołębi młodych klubu PDL Renice

w pokazie udział wzięli wszyscy członkowie klubu oraz trzy osoby niezrzeszone.

W pokazie oceniano  po trzy gołębie w rasach perłowy , pasiasty ,jarzębiak,sroka

oraz 10 gołębi w rasie srebrniaka z czego wybrano trzy najlepsze okazy pozostałe

oceniono jako wyróżnione ponadto poza konkursem wystawiono również

bródki które również zostały ocenione.

Sędzią pokazu był kol. Bogdan Szmid

 

WYNIKI

RASA   SREBRNIAK

I    miejsce    Robert   Zieliński

II   miejsc .   Robert   Zieliński

III  miejsce   Roman  Chojnicki

 

WYRÓŻNIONE

Marek  Szczerbiński

Zygmunt  Rzeczycki

Robert  Zieliński

Robert  Zieliński

Jerzy  Kawczyński

Zbigniew  Sywak

 

RASA  PERŁOWY

I    miejsce   Jerzy  Kawczyński

II   miejsce   Roman  Chojnicki

III  miejsce  Jan   Ananicz

 

RASA PERŁOWY PASIAK

I     miejsce   Zbigniew  Rębas

II   miejsce    Zbigniew  Rębas

III  miejsce    Zbigniew  Rębas

 

RASA  SREBRNIAK PASIAK

I   miejsce     Zbigniew  Rębas

II  miejsce     Zbigniew  Rębas

III miejsce     Zbigniew  Sywak

 

RASA  JARZĘBIAK

I     miejsce   Marek  Szczerbiński

II   miejsce   Marek  Szczerbiński

III  miejsce   Zbigniew  Sywak

 

RASA  SROKA  ŁOWICKA

I    miejsce   Paweł  Gałus

II   miejsce  Jan  Burbul    – nie zrzeszony

III  miejsce  Bronisław  Rubaszewski

 

W   RASIE BRÓDEK – poza konkursem

I   miejsce   Marek  Szczerbiński

II   miejsce  Jan  Ananicz

III  miejsce  Jan  Ananicz

Sekretarz  Klubu

Jan  Ananicz

KOMUNIKAT

 

Informujemy że przegląd gołębi młodych  PDL Klubu Renice

odbędzie się dnia 12.08.2017 r. w Renicach k.Myśliborza o godz.9.00

Przyjmowanie gołebi do oceny  będzie w godz. 8.00-900

 

 

Ponadto informujemy że Wystawa  Klubu PDL Renice

odbędzie się razem z Krajową Wystawą Gołębi Młodych w Czaplinku

w dniach 25-26.listopada 2017 r w Hali Widowiskowo-Sportowej

w Czaplinku przy ul .Wałeckiej 3.

 

SEKRETARZ KLUBU

Janek  Ananicz

 

P R O T O K Ó Ł

 z Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego

KLUBU PDL  w Renicach przy Gorzowskim Stowarzyszeniu HGR-KiDI.

 

  1. Zebranie odbyło się w dniu 9 kwietnia 2017 roku w Renicach. W zebraniu udział wzięło 10 członków Klubu tj. powyżej 50% wymagalnej większości
  2.  Zebranie otworzył Prezes Klubu kol. Bronisław Rubaszewski, witając przybyłych członków Klubu oraz Prezesa Stowarzyszenia HGR-KiDI w Gorzowie Wlkp. Stanisława Tokarskiego.
  3.  Został dokonany wybór Przewodniczącego Zebrania w osobie ST. Tokarskiego, zebrani wyboru dokonali jednogłośnie.
  4.  Jednogłośnie zatwierdzono porządek obrad i jego regulamin.
  5.  Powołano jednogłośnie Komisję Skrutacyjną i Wniosków w składzie 3 osobowym:

- kol. Dykier Andrzej – przewodniczący

- kol. Budynek Zbigniew – członek

- kol. Szczerbiński Marek- członek

6.  W imieniu Zarządu Klubu Prezes B. Rubaszewski złożył sprawozdanie z działalności za 2016 rok oraz poruszył najważniejsze osiągnięcia w 4- letniej działalności Klubu. Następnie skarbnik Zarządu Jerzy Kawczyński przedstawił sprawozdanie finansowe za 2016 rok oraz za 4-letnią kadencję. Sprawozdanie w załączeniu.

7.  Po dyskusji jednogłośnie przyjęto sprawozdanie z działalności Zarządu i finansowe z Klubu oraz udzielono absolutorium dla ustępującego Zarządu Klubu.

8.  Dokonano wyboru nowych władz Klubu:

            a – Prezesa Klubu, kol. Roberta Zielińskiego – przy 1 głosie wstrzymującym się.

                 Zgłoszono drugą kandydaturę kol. B. Rubaszewskiego, który złożył rezygnację.

            b – Członkami Zarządu Klubu jednogłośnie zostali wybrani w osobach:

                  kol. Bronisław Rubaszewski

                  kol. Jan Ananicz

                  kol. Jerzy Kawczyński

                  kol. Zbigniew Sywak

innych kandydatów nie zgłoszono.

9.  Po przerwie Prezes Zarządu Klubu kol. Robert Zieliński podziękował członkom Klubu

za wybór na funkcję prezesa oraz poinformował zebranych o ukonstytuowaniu się

nowego Zarządu i ich funkcjach:

             - kol. B. Rubaszewski    - V-ce Prezes Klubu

            – kol. Jan Ananicz          -  Sekretarz

            – kol. Jerzy Kawczyński – Skarbnik

            – kol. Zbigniew Sywak   -  Członek

 

10. Zgłoszono wnioski i podjęto decyzje w sprawach:

a – brania udziału w wystawach organizowanych przez Klub, jako Wystawa Klubowa

PDL – aby wszyscy hodowcy rasy PDL byli zapraszani i mogli brać udział w

b – w sprawie wynagradzania hodowców za osiągnięte wyniki – ustalono, że

nagradzani będą także wystawcy nie będący członkami Klubu PDL w Renicach.

c – podjęto uchwałę o organizacji przeglądu gołębi młodych PDL w m-cu lipcu w

Renicach i spotkania integracyjnego z hodowcami PDL innych organizacji.

 

11. Przewodniczący Zebrania kol. ST. Tokarski podziękował przybyłym na Walne

Zebranie członkom Klubu i zakończył zebranie.

 

Przewodniczący Zebrania

Stanisław   Tokarski

MAPA RENICE

 Zaproszenie

Klub Hodowców Gołębi Polski Długodzioby Lotny Renice zaprasza hodowców, sędziów oraz
wszystkich zainteresowanych rasą na przegląd gołębi młodych w dniu 29.10.2016r. w
Zajeździe Wiking – Renice 35, 74-300 Myślibórz.
W ramach spotkania zorganizowane jest szkolenie. W czasie przeglądu zostaną wyłonieni
zwycięzcy w poszczególnych kolorach. Ponadto wyróżnione będą najlepsze egzemplarze.
Gołębie zgłosić należy do 20.10.2016r. telefonicznie do Jerzego Kawczyńskiego nr tel.
663068404

IV WYSTAWA KLUBOWA PDL RENICE

Klub Hodowców Gołębi Polski Długodzioby Lotny Renice organizuje IV Klubową Wystawę,
która odbędzie się w dniach 10-11.12.2016r. przy Krajowej Wystawie gołębi Młodych w
Gdańsku
Gołębie zgłosić należy do 2.11.2016r. na zgłoszeniu obowiązującym podczas Wystawy
Krajowej do Bronisława Rubaszewskiego 606991729

SZKOLENIE POLSKI DŁUGODZIOBY LOTNY RENICE 2015

W dniu 3 października 2015r. w Renicach w zajeździe Wiking, odbyło się szkolenie i pokaz gołębi grupy PDL. Organizatorem był Klub Hodowców Gołębi PDL w Renicach, działający przy Gorzowskim Stowarzyszeniu i Kolegium Sędziów Polskiego Związku.

Spotkanie otworzył Prezes Klubu PDL kol. Bronisław Rubaszewski, który powitał kolegów sędziów, asystentów, hodowców oraz zaproszonych gości. W śród zaproszonych gości obecni byli : Prezes Polskiego Związku Jan Pajka, V-ce Prezes Gotfryd Kuryło i Skarbnik Stanisław Wójcik. Szkolenie z ramienia Kolegium Sędziów poprowadził sam Prezes kol. Jan Pajka zwracając szczególną uwagę na ocenę gołębi PDL, wyszczególniając posiadane wady w szczególności ich figurę i postawę. Zwrócono także uwagę na instrukcję oceny gołębi w rasie PDL.

W czasie szkolenia, wybrana grupa sędziów dokonała oceny gołębi biorących udział w pokazie. Pokazano w grupie młodych gołębi PDL – 150 sztuk w tym:

- 110 sztuk PDL Srebrniak, 15 sztuk Pasiak Srebrzysty, 10 sztuk Perłowy, 6 sztuk Murzyn Pol. i 6 sztuk Sroka Łowicka. Sędziowie z pośród wszystkich gołębi wybrali do oceny najlepsze egzemplarze w ilości 13 sztuk gołębi PDL Srebrniak i dokonali ich oceny zgodnie z omawianą instrukcją na szkoleniu. Następnie szkolący się z pośród siebie wybrali 3 osobową komisję składającą się z hodowców, kol. Roman Chojnicki, kol. Zygmunt Rzeczycki i kol. Ryszard Miklas. Komisja ta dokonała niezależnej oceny wcześniej wybranych 13 egzemplarzy i ocenionych przez sędziów. Następnie oceny zostały porównane i skonfrontowane na linii sędziowie – hodowcy. Między ocenami poszczególnych egzemplarzy gołębi stwierdzono minimalne różnice do 1-2 punktów. Przy wyborze 5 najlepszych gołębi jak zwykle w tej rasie gołębi bywa przy konfrontacji doszło do burzliwej wymiany zdań między członkami poszczególnych komisji, które zakończyło się konsensusem stron.

Ogólnie wszyscy uczestnicy szkolenia stwierdzili, że przegląd gołębi w okresie pierzenia wypadł pomyślnie dla hodowców, którzy zaprezentowali wysoki poziom swoich hodowli.

 

W Y N I K I :

Zwycięzcą pokazu w rasie PDL gołębi młodych został gołąb

PDL Srebrniak – 94 pkt. należący do kol. Marka Szczerbińskiego.

2 – miejsce PDL Srebrniak – 93 pkt. kol. Krzysztof Wieliczko

3 – miejsce PDL Srebrniak – 93 pkt. kol. Zbigniew Sywak

4 – miejsce   PDL Srebrniak – 93 pkt. kol. Roman Chojnicki

5 – miejsce PDL Srebrniak – 92 pkt. kol. Robert Zieliński

 

Wyróżnienia PDL Srebrniak –            kol. Grzegorz Sut

kol. Jerzy Kawczyński

kol. Krzysztof Wieliczko

kol. Andrzej Dolata

 

WYRÓŻNIENIA :

 

- PDL Jarzębiak – kol. Marek Szczerbiński.

- PDL Perłowy   – kol. Ryszard Miklas.

- PDL Perłowy Biały – kol. Wiesław Gołębiewski.

- PDL Murzyn Polski – kol. Ryszard Miklas.

- PDL Sroka Łowicka – kol. Jerzy Kawczyński.

 

 

 

Osiągnięcia hodowców na I klubowej wystawie PDL w Gorzowie Wlkp. 2013r.

Sędzia : Bogdan Szmidt

1. Zbigniew Budynek 372 pkt
2. Bronisław Rubaszewski 370 pkt
3. Zbigniew Ulanowski 369 pkt
4. Waldemar Żbikowski 368 pkt
5. Marek Szczerbiński 367 pkt
6. Zygmunt Rzeczycki 367 pkt
7. Jerzy Kawczyński 367 pkt
8. Wacek Bochenek 365 pkt
9. Zbigniew Piróg 357 pkt

 

Katalog z wystawy I klubowej wystawie PDL w Gorzowie Wlkp. 2013r.


Polski długodzioby lotny – Srebniak

 

Sędzia : Bogdan Szmidt

LP. Nazwisko i Imię Barwa  PKT.
1 Bochenek Wacław srebrny 91
2 Bochenek Wacław srebrny 91
3 Bochenek Wacław srebrny 92
4 Bochenek Wacław srebrny 91
5 Żbikowski Waldemar srebrny BO
6 Żbikowski Waldemar srebrny 91
7 Żbikowski Waldemar srebrny 92
8 Żbikowski Waldemar srebrny 93
9 Żbikowski Waldemar srebrny 89
10 Żbikowski Waldemar srebrny 92
11 Szczerbiński Marek srebrny 94
12 Szczerbiński Marek srebrny 91
13 Szczerbiński Marek srebrny 92
14 Szczerbiński Marek srebrny 90
15 Budynek Zbigniew srebrny 91
16 Budynek Zbigniew srebrny 92
17 Budynek Zbigniew srebrny 94
18 Budynek Zbigniew srebrny 93
19 Budynek Zbigniew srebrny 93
20 Budynek Janusz srebrny BRAK
21 Budynek Janusz srebrny BRAK
22 Budynek Janusz srebrny BRAK
23 Budynek Janusz srebrny BRAK
24 Budynek Janusz srebrny BRAK
25 Budynek Janusz srebrny BRAK
26 Rzeczycki Zygmunt srebrny 90
27 Rzeczycki Zygmunt srebrny 92
28 Rzeczycki Zygmunt srebrny 92
29 Rzeczycki Zygmunt srebrny 89
30 Rzeczycki Zygmunt srebrny 93
31 Rzeczycki Zygmunt srebrny BO
32 Kawczyński Jerzy srebrny 89
33 Kawczyński Jerzy srebrny 90
34 Kawczyński Jerzy srebrny 92
35 Kawczyński Jerzy srebrny 92
36 Kawczyński Jerzy srebrny 92
37 Kawczyński Jerzy srebrny 91
38 Rubaszewski Bronisław srebrny 92
39 Rubaszewski Bronisław srebrny 92
40 Rubaszewski Bronisław srebrny 92
41 Rubaszewski Bronisław srebrny 91
42 Rubaszewski Bronisław srebrny 92
43 Rubaszewski Bronisław srebrny 94
44 Ulanowski Zbigniew srebrny 91
45 Ulanowski Zbigniew srebrny 93
46 Ulanowski Zbigniew srebrny 92
47 Ulanowski Zbigniew srebrny 91
48 Ulanowski Zbigniew srebrny 93
49 Ulanowski Zbigniew srebrny 88
50 Piróg Zbigniew srebrny 89
51 Piróg Zbigniew srebrny 89
52 Piróg Zbigniew srebrny 89
53 Piróg Zbigniew srebrny 90
54 Piróg Zbigniew srebrny 89
I Budynek Zbigniew 372 pkt.
II RubaszewskiBronisław 370 pkt.
III Ulanowski Zbigniew 369 pkt.

 

Polski długodzioby lotny – Pasiak Srebrzysty

Sędzia : Bogdan Szmidt

 LP. Nazwisko i Imię Barwa  PKT.
55 Mikołajczyk Andrzej szaroloty BRAK
56 Mikołajczyk Andrzej szaroloty BRAK
57 Mikołajczyk Andrzej szaroloty BRAK
58 Mikołajczyk Andrzej szaroloty BRAK
59 Kukuła Roman szaroloty 93
60 Kukuła Roman szaroloty 92
61 Kukuła Roman szaroloty 91
62 Kukuła Roman szaroloty BRAK
63 Rembas Zbigniew srebrzysty 91
64 Rembas Zbigniew srebrzysty 92
65 Rembas Zbigniew srebrzysty 92
66 Rembas Zbigniew srebrzysty 94
67 Rembas Zbigniew jarzębiaty 92
68 Rembas Zbigniew jarzębiaty 93
69 Rembas Zbigniew jarzębiaty 92
70 Rembas Zbigniew jarzębiaty 92
71 Szczerbiński Marek jarzębiaty 89
72 Szczerbiński Marek jarzębiaty 92
73 Szczerbiński Marek jarzębiaty 91
74 Szczerbiński Marek jarzębiaty 92
I Rembas Zbigniew 371 pkt.
II Szcerbiński Marek 364 pkt.

 

Polski długodzioby lotny – Perłowy

Sędzia : Bogdan Szmidt

 LP. Nazwisko i Imię Barwa  PKT.
75 Żbikowski Waldemar perłowy 89
76 Żbikowski Waldemar perłowy 90
77 Żbikowski Waldemar perłowy 90
78 Żbikowski Waldemar perłowy 92
79 Żbikowski Waldemar perłowy 91
80 Żbikowski Waldemar perłowy 92
81 Kukuła Roman perłowy BRAK
82 Kukuła Roman perłowy BRAK
83 Kukuła Roman perłowy BRAK
84 Kukuła Roman perłowy BRAK
85 Kukuła Roman perłowy BRAK
86 Kukuła Roman perłowy BRAK
87 Rubaszewski Bronisław perłowy 92
88 Rubaszewski Bronisław perłowy 91
89 Rubaszewski Bronisław perłowy 91
90 Rubaszewski Bronisław perłowy 91
91 Rzeczycki Zygmunt perłowy 90
92 Rzeczycki Zygmunt perłowy 90
93 Rzeczycki Zygmunt perłowy 91
94 Rzeczycki Zygmunt perłowy 90
I RubaszewskiBronisław 365 pkt.
II Żbikowski Waldemar 365 pkt.
III Rzeczycki Zygmunt   361 pkt.

 

Polskidługodziobylotny – Pasiakperłowy

Sędzia : Bogdan Szmidt

 LP. Nazwisko i Imię Barwa  PKT.
95 Mikołajczyk Andrzej brązowoloty BRAK
96 Mikołajczyk Andrzej brązowoloty BRAK
97 Mikołajczyk Andrzej brązowoloty BRAK
98 Mikołajczyk Andrzej brązowoloty BRAK
99 Kukuła Roman brązowoloty 90
100 Kukuła Roman brązowoloty BO
101 Kukuła Roman brązowoloty BRAK
102 Kukuła Roman brązowoloty BRAK
103 Rembas Zbigniew perłowy 93
104 Rembas Zbigniew perłowy 90
105 Rembas Zbigniew perłowy 92
106 Rembas Zbigniew perłowy 93

Polskidługodziobylotny – Sroka łowicka

Sędzia : Bogdan Szmidt

 LP. Nazwisko i Imię Barwa  PKT.
107 Kawczyński Jerzy czarny 91
108 Kawczyński Jerzy czarny 93
109 Kawczyński Jerzy czarny BO
110 Kawczyński Jerzy czarny 93
111 Kawczyński Jerzy czarny 93
112 Kawczyński Jerzy czarny BO

 

Polskidługodziobylotny – Murzynpolski

Sędzia : Bogdan Szmidt

 LP. Nazwisko i Imię Barwa  PKT.
113 Niklas Ryszard niebieski 93
114 Niklas Ryszard niebieski 93
115 Niklas Ryszard niebieski 94
116 Niklas Ryszard niebieski 91
117 Niklas Ryszard niebieski 90
118 Niklas Ryszard niebieski 91

 

 

W dniu 4.10.2014r w Renicach odbyło spotkanie członków Klubu Hodowców PDL, w którym udział wzięło 12 hodowców. Pokazali oni przeszło 100 gołębi młodych. Wśród wyróżnionych znalazły się :

PDL srebrniak kolegi Zygmunta Rzeczyckiego oraz kolegi Zbigniewa Sywaka

PDL perłowy pasiak kolegi Zbigniewa Rembasa

Murzyn Polski kolegi Ryszarda Niklasa

Poza tym na spotkaniu hodowców, które miało miejsce w sierpniu br. podjęto decyzję o organizacji II klubowej wystawy PDL przy Gorzowskiej wystawie gołębi w dniach 22-23 listopada 2014r.