Dane Kontaktowe :
ul. Targowa 9
66-400, Gorzów Wielkopolski
NIP: 5971700145
REGON: 320620083

Zebranie Członków Stow. w dniu 11.10.2020r. godz. 9:30

KOMUNIKAT :

 

 

W dniu 18 października 2020 r. o godz. 09.30 w Renicach Zajazd Wiking odbędzie się Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia., na które serdecznie zapraszamy.

 

 

 

 

Proponowany porządek Zebrania:

 

 

1. Omówienie spraw, podejmowanych na Zjeździe Prezesów Polskiego

Związku HGRiDI w Kielcach w dn. 30.08.2020r.

2. Zamawianie obrączek rodowych na 2021- rok- przyjmowanie zgłoszeń i wpłat.

3. Ustalenia organizacyjne w sprawie organizacji Wystawy Regionalnej w Renicach w 2020r.

5. Ustalenie terminu następnego zebrania.

6. Wolne wnioski i zapytania.

.   Uwaga – podczas zebrania przestrzegać zasad sanitarnych- COVID-19 tj. maseczki i

                   odległość.                                                

 

Tel. Kont.- 505 160 632

 

Za Zarząd Stowarzyszenia

 

Prezes Zarządu

Stanisław Tokarski