Dane Kontaktowe :
ul. Targowa 9
66-400, Gorzów Wielkopolski
NIP: 5971700145
REGON: 320620083

Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 29 września 2019 godz. 9:00

KOMUNIKAT :

 

 

W dniu 29 września 2019 r. o godz. 09.oo w Gorzowie Wlkp. ul. Targowa 9, sala nr 106 odbędzie się Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia., na które serdecznie zapraszamy.

 

 

Proponowany porządek Zebrania:

1. Informacja z przebiegu i podejmowanych decyzjach na Zjeździe Prezesów Polskiego

Związku HGRiDI w Wrocławiu w dn. 15.09.2019r.

2. Zamawianie obrączek rodowych na 2020- rok- zasady, terminy i cena.

3. Udział naszych hodowców w Wystawie Ogólnopolskich Gołębi Młodych w Poznaniu

i Wystawie Zachodniej w Szczecinie – przyjmowanie zgłoszeń, przewóz gołębi i ustalenie

osób odpowiedzialnych.

4. Organizacja i przygotowania do wystawy gołębi ras krótkodziobych

w Renicach w dn. 27.-28.10.2019r. w tym regulamin wystawy i sędziowanie.

5. Ustalenia organizacyjne i termin następnego zebrania.

6. Wolne wnioski i zapytania.

.

 

Za Zarząd Stowarzyszenia

 

Prezes Zarządu

Stanisław Tokarski