Dane Kontaktowe :
ul. Targowa 9
66-400, Gorzów Wielkopolski
NIP: 5971700145
REGON: 320620083

Pożegnanie kol. Jan, Wojtek Matuszewicz

SZANOWNI KOLEDZY I HODOWCY

                     Z wielką przykrością zawiadamiamy, że w dniu 20 marca 2018 r.

        w wieku 67 lat  z m a r ł

Kol. Jan, Wojciech MATUSZEWICZ

 

Wieloletni i zasłużony hodowca, prawdziwy przyjaciel

 naszego Stowarzyszenia.

Odszedł człowiek skromny, ale zawsze życzliwy i koleżeński,

kochający gołębie i ludzi.

   Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 23 marca 2018r. o godz. 15:00

w Kaplicy na cmentarzu w Barlinku ul. Gorzowska

Pogrążonym w smutku rodzinie i przyjaciołom pragniemy złożyć

Najszczersze Wyrazy Współczucia

Zarząd i członkowie

Gorzowskiego Stowarzyszenia Gołębi Rasowych- Krótkodziobych i DI